Tips & Tricks

Ben je als club op zoek naar hoe je de club meer ecologisch kan inrichten? Of ben je op zoek naar good practices van andere clubs? Hieronder vind je alle documenten en good practices die jou op weg kunnen helpen!

Een beleidsplan

Met deze documenten kan je een nieuw beleidsplan maken of een bestaand beleidsplan evalueren of aanpassen.

Beleidsplan

Ontdek

Checklist beleidsplan

Ontdek

Bouwstenen missie

Ontdek

(Her)formuleren van de missie

Ontdek

Evalueren missie

Ontdek

Driedelig Vision Canvas

Ontdek

Windmolen model

Ontdek

Werkblad activiteitenevaluatie

Ontdek

Werkblad interne evaluatie

Ontdek

Model follow up fiche

Ontdek

Stakeholdersanalyse

Met een stakeholdersanalyse breng je de belanghebbenden en hun belangen in beeld en kijk je hier je hier het beste mee om kunt gaan.

JSF_Stakeholdersanalyse

Ontdek

Bevraging stakeholders

Ontdek

SWOT-analyse

Een SWOT-analyse geeft inzicht in de sterke en zwakke punten binnen de organisatie en van de kansen en bedreigingen in de omgeving.

JSF_SWOT-analyse

Ontdek

Oplijsting SWOT-factoren

Ontdek

Confrontatiematrix

Ontdek

Confrontatiematrix strategische opties

Ontdek

Confrontatiematrix Template

Ontdek

Allerlei

Handboek Ecologisch verantwoord sporten

Ontdek

Handboek Organisatie kampen en stages

Ontdek

Draaiboek ouder-kind activiteit

Ontdek
Top