Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds is weer klaar voor een nieuwe editie! Net als vorige editie werken we deze editie met kwaliteitslabels. We willen de focus leggen op de inhoud en de acties die jullie als club ondernemen.

Doelstelling project

De doelstelling van het jeugdsportfonds is de kwaliteit van de jeugdwerking in de volleybalclubs te verhogen en dat bijgevolg meer jeugd zich aansluit bij uw volleybalclub. Via een puntensysteem worden de inhoudelijke criteria rechtstreeks gekoppeld aan de subsidies die de clubs kunnen verdienen. Het project wordt gesteund door Sport Vlaanderen.

Ontdek het reglement

De labels

Alle criteria wordt geclusterd in een basislabel ‘Jeugdvriendelijke volleybalclub’ en 4 ‘extra’ te behalen labels. De andere labels zijn het Talentenlabel, Volley4All-label, Beachlabel en G-label.

Ontdek de labels

Deadlines

Om de administratieve last te verdelen wordt er gewerkt met drie deadlines. 

Ontdek de deadlines

Ingeven trainers VolleyAdmin2

Alle bevestigingen van vorig seizoen wat betreft de trainers, hun taken en toegewezen ploegen zijn verwijderd. Vanaf nu tot en met ten laatste 1/02/2022 kunnen jullie de huidige situatie aangeven via VolleyAdmin2. De trainers die dan ingegeven én bevestigd zijn in het systeem zullen meetellen in het dossier.

Ontdek het stappenplan

Opstart/evaluatie Jeugdsportfonds

Via het clubbezoek ‘Opstart JSF’ en 'Evaluatie JSF' helpen we clubs met het invullen en verbeteren van het Jeugdsportfondsdossier. Tijdens een clubbezoek wordt het hele dossier van A tot Z toegelicht .

Clubbezoek inplannen

Bestedingsmogelijkheden

Er worden financiële bewijsstukken gevraagd aan de clubs. Deze bewijsstukken moeten voldoen aan één van de vooropgestelde criteria om aanvaard te worden.

Ontdek de mogelijkheden

Meer uitleg?

Bekijk het filmpje van onze oud-clubcoach Roel Janssen met een uitgebreide uitleg van het reglement.

Documenten

Het Jeugdsportfondsdossier is een uitgebreid dossier. Daarom werkten de clubcoaches verschillende documenten uit om jullie zo goed mogelijk op weg te helpen.

Overzicht criteria per deadline

Download

Reglement JSF 2022

Download

Stappenplan Invullen trainers in VolleyAdmin2

Download

Labels visueel

Download

Contacteer de Jeugdsportfonds-verantwoordelijke!

Manon Gevaert

E-mail: manon.gevaert@volleyvlaanderen.be

Tel: 0473218663

Top