Medische Validatie

Op deze pagina vind je meer info over de medische validatie van jeugdleden.

Medische Validatie voor jeugdleden

Leden die zich aansluiten na 1 juni 2019 zullen zich verplicht medisch moeten laten valideren in het kalenderjaar dat ze 14 en 18 jaar worden.

De belangrijkste deadlines

Validatie 14 jaar

In het kalenderjaar dat een lid 14 jaar wordt, moet hij/zij zich medisch laten valideren. Het lid wordt hier automatisch van op de hoogte gebracht via mail.

Validatie 18 jaar

In het kalenderjaar dat een lid 18 wordt, moet hij/zij zich opnieuw medisch laten valideren. Het lid wordt hier automatisch van op de hoogte gebracht via mail.

Wat doe ik als lid?

Alles wat je moet en wil weten over de medische validatie vind je in onderstaand stappenplan en deze FAQ.

Stappenplan

FAQ leden

Ja dit is verplicht, zowel op 14 als op 18 jaar. Het lid krijgt hiervoor tijdig een uitnodiging. Wanneer de medische validatie niet in orde is tegen de einddatum, mag het lid niet meer deelnemen aan officiële wedstrijden. 

Sport Vlaanderen en onze medisch commissie willen hiermee inzetten op het bewaken van de gezondheid van onze leden. Zo kunnen bijvoorbeeld mogelijke problematische hartafwijkingen tijdig gedetecteerd worden. 

Je bent volledig vrij in de keuze van je arts. Het is echter wel noodzakelijk dat dit een sportarts is en niet een huisarts. De sportarts kan namelijk een uitgebreider onderzoek doen, zoals bijvoorbeeld het afnemen van een ECG. 

Vanuit Volley Vlaanderen raden wij om deze medische validatie te laten uitvoeren via www.sportartsen.be .

De kostprijs voor een bezoek aan de sportarts varieert normaal tussen de 55 en 70 euro. Om zeker te zijn van de kostprijs, kan je dit ook navragen bij het maken van de afspraak. 

FAQ leden

Indien je nog 15 jaar moet worden, zal je je nog medisch moeten laten valideren. Vanaf 15 jaar is dit echter niet meer nodig. Je eerste medische validatie zal dan (verplicht) zijn voor in het jaar dat je 18 wordt. 

De sportkeuring bestaat uit:

  • een grondige bevraging van een aantal persoonlijke en familiale risicofactoren
  • een lichamelijk onderzoek met specifieke aandachtspunten
  • afname van een rustelectrocardiogram (het monitoren van het hartritme in rust)

De sportarts verwittigt de medische commissie van Volley Vlaanderen of het lid goedgekeurd is. Verdere medische details zullen niet worden vrijgegeven.

Dit is niet verplicht, maar is zeker een meerwaarde. De goedkeuring wordt door de arts doorgegeven aan de federatie. Indien dit echter vertraging oploopt of indien jouw medische validatie dringend in orde moet zijn, kan je ook zelf een attest doorsturen.

Wat doe ik als club?

Alles wat je moet en wil weten over de medische validatie vind je in onderstaand stappenplan en deze FAQ.

Stappenplan

FAQ clubs

De secretaris en de voorzitter van de club kunnen in VolleyAdmin2 opvolgen welke leden medisch gevalideerd moeten worden, tegen welke datum en wat de status is. 

In VolleyAdmin2 - Ledenbeheer - Medische Validatie

Download hierboven het stappenplan voor een stapsgewijze uitleg.

De clubfunctionaris krijgt geen meldingen ivm de medische validatie. De leden worden rechtstreeks op de hoogte gebracht van de verwachte procedure. Wel kan je als secretaris/voorzitter in VolleyAdmin2 zien wanneer de laatste (herinnerings)mail verstuurd werd naar het lid en wat de status van de medische validatie is. 

Dit lid kan dan niet meer deelnemen aan de competitie totdat de medische validatie in orde is. 

FAQ algemeen

Ja dit is verplicht, zowel op 14 als op 18 jaar. Het lid krijgt hiervoor tijdig een uitnodiging. Wanneer de medische validatie niet in orde is tegen de einddatum, mag het lid niet meer deelnemen aan officiële wedstrijden.

Sport Vlaanderen en onze medisch commissie willen hiermee inzetten op het bewaken van de gezondheid van onze leden. Zo kunnen bijvoorbeeld mogelijke problematische hartafwijkingen tijdig gedetecteerd worden.

Indien het lid nog 15 jaar moet worden, zal die zich nog medisch moeten laten valideren. Vanaf 15 jaar is dit echter niet meer nodig. De eerste medische validatie zal dan (verplicht) zijn voor in het jaar dat het lid 18 wordt.

Nog vragen over de medische validatie?

Neem contact op met het Volley Vlaanderen secretariaat:

mail: info@volleyvlaanderen.be

tel.: 02 257 16 00 

Top