Directie

De directie is verantwoordelijk voor het dagdagelijks bestuur van Volley Vlaanderen en al haar activiteiten.

Top