Begeleidingsaanbod

Volley Vlaanderen zet volop in op het ondersteunen en begeleiden van haar clubs. Heb je vragen over de werking van jouw club? Heb je (extra) ondersteuning nodig? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze clubondersteuners of om een begeleidingsbezoek aan te vragen. Onze clubondersteuners komen met plezier langs om de uitdagingen in kaart te brengen en samen met jullie naar oplossingen te zoeken.

Welke begeleidingsmogelijkheden zijn er?

Naast een performante dienstverlening en duidelijke informatie via de website en de nieuwsbrieven staat het team van clubondersteuners klaar voor begeleiding op maat van elke club. Hieronder vind je een gedetailleerd overzicht van de verschillende mogelijkheden: 

Clubbezoek

Daarbij komt een clubondersteuner langs om je club te ondersteunen bij uitdagingen en problemen. We trachten doormiddel van gerichte tips & tricks de club op weg te helpen.Boek je bezoek

Clubtraject

Dit is een gratis begeleidings-traject van een 3-tal sessie. We starten met het in kaart brengen van de verschillende uitdagingen. Daarna wordt er een workshop georganiseerd waarbij de centrale uitdaging wordt behandeld en tot slot vertalen we dit in een kant en klaar projectplan. 

Boek je eerste sessie

Clubgrade

Zit je in jouw club met een concreet probleem, met vragen rond de toekomst of wil je een nieuwe wind laten waaien door jouw club(bestuur)? Dan kan je, tegen betaling, terecht bij de Vlaamse Sportfederatie voor een Clubgrade-traject van 5 stappen.

Zo werkt hetDe standaard clubbezoeken

Vraag jij je af wie de clubondersteuners nu juist zijn? En wat ze eigenlijk allemaal doen? Misschien ben je ook benieuwd naar welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn? Of welke projecten voor jouw club nu echt interessant zijn? Tijdens dit clubbezoek lichten we dat graag allemaal toe!

We zullen starten met een korte voorstelling van de clubondersteuners en wat zij voor jouw club kunnen betekenen. Daarna overlopen we de verschillende projecten die ze vanuit Volley Vlaanderen ondersteunen. Deze projecten kunnen je helpen om in te zetten op kwaliteit en kwantiteit.

Wie moet er best aanwezig zijn?

 • Sportief verantwoordelijke
 • Bestuurslid (voorzitter, secretaris, …)

Wil je weten waar de jeugdwerking van je club nog progressiemarge heeft? Heb je nood aan nieuwe, externe input of voorbeelden ter inspiratie en wil je bovendien subsidies ontvangen voor het goede werk dat jullie reeds verrichten? Dan is deelnemen aan het Jeugdsportfonds een absolute must! Via een clubbezoek ‘Opstarten JSF’ geven we jullie alle nodige info omtrent de inhoud en effectieve deelname aan het Jeugdsportfonds.

Een kwalitatieve jeugdwerking uitbouwen is niet evident en er liggen vele obstakels in de weg. Via het Jeugdsportfonds kan je als club in kaart brengen wat de specifieke uitdagingen voor jouw club zijn en waar de sterke punten en progressiemarge voor jullie club ligt. Via de verschillende labels met verplichte en optionele criteria ontvangen jullie als club niet enkel een financiële return, maar ook een visuele erkenning in de vorm van labels. Op deze manier kunnen jullie inzetten op zelfgekozen domeinen en indien gewenst groeien naar beoogde labels toe.

Deelname aan het Jeugdsportfonds heeft dus meerdere voordelen want zowel de sterke punten van de clubwerking worden weergegeven alsook de potentiële groeimarge die er nog schuilt in de club. Daarboven krijgen jullie in relatie tot het dossier een financiële return.

Via het clubbezoek ‘Opstart JSF’ zullen we van A tot Z het volledige dossier toelichten en eveneens tips & tricks meegeven die een positieve impact hebben op zowel jullie jeugdwerking als het dossier zelf. Een mooie WIN-WIN!

Wie moet er best aanwezig zijn?

 • Sportief verantwoordelijke jeugd (Jeugdcoördinator)
 • (Toekomstig) dossierbeheerder
 • Bestuurslid (voorzitter, secretaris,...)

Wil je weten waar jullie jeugdwerking nog progressiemarge heeft? Heb je nood aan nieuwe, externe input of voorbeelden ter inspiratie? Of wil je misschien gewoon weten of jullie dossier nog sterker kan gemaakt worden? Dan is een clubbezoek ‘evaluatie JSF’ een directe meerwaarde.

Een kwalitatieve jeugdwerking uitbouwen is niet evident en er liggen vele obstakels in de weg. Door het in kaart brengen van de specifieke uitdagingen voor jouw club en het bekijken van diverse mogelijkheden krijg je als club vernieuwde inzichten, klein of groot.

Een grondige analyse van het huidige dossier geeft zowel de sterke punten van de clubwerking weer alsook de potentiële groeimarge die er nog schuilt in de club. Vanuit een andere invalshoek(clubextern) en met de verschillende labels als weerspiegeling van jullie waarden worden er nieuwe perspectieven geboden met betrekking tot de jeugdwerking.

Vanuit helikopterperspectief worden alle aspecten in het dossier besproken en wordt in functie van de specifieke clubcontext bekeken welke mogelijkheden er nog zijn in de club. We delen good practices van andere clubs en geven tips & tricks die op een of andere manier een impact kunnen hebben op de kwaliteit van jullie jeugdwerking.

Wie moet er best aanwezig zijn?

 • Sportief verantwoordelijke jeugd (Jeugdcoördinator)
 • Dossierbeheerder
 • Bestuurslid (voorzitter, secretaris,...)

Willen jullie als club jullie werking naar een hoger niveau tillen en het hele jaar lang een volleybal aanbod aanbieden? Dan kan dit perfect met de opstart van een beachvolleywerking!

Een beachvolleywerking opstarten kan echter voor heel wat nieuwe uitdagingen zorgen. Een kleine opsomming:

 • Een (nieuwe) outdoor accommodatie
 • Trainersbeleid in de zomer
 • Een beachvolleyclub opstarten
 • Andere zomerse activiteiten aanbieden

In dit clubbezoek willen we jullie meer info geven over het huidige beachvolley landschap, de meerwaarde van een beachvolleywerking voor de club, maar ook voor de spelers/leden, het project Get Out!-S2BV, het opstarten van een beachvolleyclub, handige tips en tricks en nuttige contacten.

Wie moet er best aanwezig zijn?

 • Sportief verantwoordelijke jeugd (Jeugdcoördinator)
 • (Toekomstig) beachvolleycoördinator
 • Bestuurslid (voorzitter, secretaris,...)

Twijfelen jullie nog of een beachvolleywerking opstarten iets voor jullie club is? Dan kan dit clubbezoek jullie alvast helpen om een duidelijk beeld te krijgen!

Willen jullie het aanbod van jullie club uitbreiden? Willen jullie als club investeren in volleybal voor iedereen? Dan is een G-werking (=werking voor mensen met een beperking) zeker interessant!

Binnen G-sport zijn er heel wat mogelijkheden, maar ook uitdagingen:

 • Je werkt samen met een heel dankbare doelgroep, maar tegelijk is toch wel enige voorkennis over deze doelgroep vereist.
 • Er zijn heel wat ondersteuningsmogelijkheden voor G-sport, maar waar vind je die nu precies?
 • Wie is de geknipte persoon om een G-ploeg te trainen?
 • Wat zijn de eerste stappen om te zetten indien jullie club een G-werking wil opstarten?

Via het clubbezoek opstart G-werking proberen we jullie antwoorden en oplossingen te geven voor al deze vragen en uitdagingen. We lichten het huidige G-sport landschap toe en leggen uit wat het aanbod is van de federatie, ook de verschillende ondersteuningsvormen komen aan bod.

Wie moet er best aanwezig zijn?

 • (Toekomstige) G-volleycoördinator
 • (Toekomstige) trainer(s)/begeleider(s) van de G-ploeg
 • Bestuurslid (voorzitter, secretaris,...)

Twijfelen jullie nog of een G-werking wel iets voor jullie club is? Dan kan dit clubbezoek jullie alvast helpen om een duidelijk beeld te krijgen!

De clubbegeleidingstrajecten

Heb je als club moeilijkheden om voldoende trainers te vinden? Of ben je bezig met je trainersbeleid wat te herstructureren? Dan kan dit clubbezoek je zeker verder op weg helpen.

Tijdens dit clubbezoek proberen we heel concreet jullie uitdagingen in kaart te brengen. Bij voorkeur ondersteunen we de club daarna verder tijdens een traject in 2.0-setting om vernieuwende ideeën uit te werken die kunnen helpen bij het vinden, rekruteren of begeleiden van trainers. 

We kunnen heel wat tips ‘n tricks om te delen tijdens dit clubbezoek, maar willen jouw club ook op weg zetten om een echt trainersbeleid op te zetten.

Wie moet er best aanwezig zijn?

 • Sportief verantwoordelijke jeugd (Jeugdcoördinator)
 • Bestuurslid (voorzitter, secretaris, …)

Bezorgt de jaarlijkse zoektocht naar trainers jullie nog grijze haren? Dan kan dit clubbezoek jullie zeker een stukje op weg zetten om een sterk beleid uit te bouwen.

Heb je als club moeilijkheden om voldoende vrijwilligers te vinden? Of ben je bezig met je vrijwilligersbeleid wat te herstructureren? Dan kan dit clubbezoek je zeker verder op weg helpen.

Tijdens dit clubbezoek proberen we heel concreet jullie uitdagingen in kaart te brengen. Bij voorkeur ondersteunen we de club daarna verder tijdens een traject in 2.0-setting om vernieuwende ideeën uit te werken die kunnen helpen bij het vinden, rekruteren of begeleiden van vrijwilligers.

We kunnen heel wat tips ‘n tricks delen tijdens dit clubbezoek, maar willen jouw club ook op weg zetten om een echt trainersbeleid op te zetten.

Wie moet er best aanwezig zijn?

 • Vrijwilligersverantwoordelijke
 • Bestuurslid (voorzitter, secretaris, …)

Bezorgt de jaarlijkse zoektocht naar vrijwilligers jullie nog grijze haren? Dan kan dit clubbezoek jullie zeker een stukje op weg zetten om een sterk beleid uit te bouwen.

Sponsoring is een belangrijk onderdeel van fondsenwerving van de club. Wil je graag bedrijven binden aan je club maar weet je niet hoe je hiermee aan de slag moet gaan? Wil je graag hulp op het vlak van sponsorbeleid? Dan is dit begeleidingstraject iets voor jouw club! 


We kunnen heel wat tips & tricks delen tijdens dit clubbezoek, maar willen jouw club ook op weg zetten om een echt sponsorbeleid op te zetten. We maken hierbij gebruik van templates op maat van de volleybalclub.


Wie moet er best aanwezig zijn?

 • Sponsoringverantwoordelijke
 • Bestuurslid (voorzitter, secretaris, …)


Het bestuur is de ruggengraat van de vereniging. Een bestuurder kan veel betekenen voor het creëren van een veilig en plezierig sportklimaat binnen een vereniging. Wil je je bestuur zo organiseren dat je efficiënt en effectief te werk kunt gaan? Heb je een nieuw bestuur en ben je nog op zoek naar de ideale structuur? 

Dan is dit begeleidingstraject iets voor jouw club! Samen met de clubondersteuners gaan jullie op zoek naar de bestuursstructuur die bij jullie past. We maken gebruik van allerlei tools en gieten dit in een dynamische workshop. 


Wie moet er best aanwezig zijn?

 • 3-4 bestuursleden 

Een beleidsplan is hét instrument bij uitstek om beleidskeuzes te motiveren en te verantwoorden. Dit met de bedoeling het draagvlaken de betrokkenheid bij het gekozen sportbeleid te vergroten.

Tijdens het clubbegeleidingstraject gaan we op zoek naar de antwoorden op volgende vragen: Wat kenmerkt je organisatie? Waarin is je vereniging bijzonder? Wat is het doel van je club? Wat wil je bereiken? Voor welke uitdagingen staan jullie? Hoe wil je je als organisatie de komende jaren ontwikkelen? Wat heb je daarvoor nodig? Hoe ga je om met jouw vrijwilligers of trainers? 


Wie moet er best aanwezig zijn?

 • 3-4 bestuursleden

Clubbegeleidinstrajecten

Wat houdt zo'n traject in?

De clubondersteuners gaan tijdens het begeleidingstraject samen met jou uitdagingen in kaart proberen brengen. We bekijken daarom op het einde van de eerste sessie of er interesse is om een vervolgtraject te organiseren. Via een specifieke methodiek challengen we tijdens deze tweede (en eventueel zelfs derde) sessie de club om een centraal thema aan te pakken. Dit kan gaan over trainerswerking, vrijwilligersbeleid, sponsorwerving, bestuursstructuur of het beleidsplanningsproces. Uiteraard werken we ook anderen noden graag op maat uit. 


Aanpak

We doen dit in een 2.0-setting. Dat betekent dat we aan de slag gaan met de verschillende stakeholders van de club. Zowel interne als externe belanghebbenden zijn welkom. We brengen zo'n 10 tot 12 personen rond de tafel. Dit kunnen bestuurders, ouders, trainers, coördinatoren, spelers en zelfs sponsors of vrijwilligers zijn. Het is belangrijk om een divers publiek te bereiken zodat de clubwerking vanuit verschillende invalshoeken belicht kan worden. Verschillende invalshoeken zorgen immers voor verschillende (en misschien zelfs vernieuwende) ideeën die de clubwerking ten goede kunnen komen.


De outcome

Na de brainstormfase gaan we meteen aan de slag met de verschillende ideeën die geopperd worden. Afhankelijk van de haalbaarheid op korte termijn werken de deelnemers een projectplan uit. Het resultaat is een duidelijke plan van aanpak met doelstellingen en verantwoordelijkheden. De deelnemers zijn op het einde van de avond niet alleen in beweging gekomen, maar hebben met goesting die beweging ingezet. Het interne vlammetje brandt en krijgt dankzij de specifieke plan van aanpak zuurstof om te groeien.

Top