Women Empowerment Program

Met dit project willen we vrouwen de ondersteuning, inspiratie en motivatie bieden om zich te engageren binnen de omkadering van een volleybalclub. Hetzij als trainer, bestuurslid en/of official.

Het doel

Na een grondig onderzoek blijkt dat de verhouding tussen actieve speelsters en de omkadering van clubs helemaal scheefgetrokken is: er is een groot tekort aan trainsters, vrouwelijke scheidsrechters en vrouwelijke bestuurders.

In 2024 willen we 40% vrouwelijke kernbestuursleden en het percentage vrouwelijke trainers verhogen tot 50%. Ten slotte wilt Volley Vlaanderen in 2024 10% vrouwelijke scheidsrechters.

Beluister de Podcast!

De Women Empowerment TOPcast

Het is zover, de eerste aflevering van de WEP TOPcast staat online! Met deze podcast wil Volley Vlaanderen meisjes en vrouwen inspireren om hun dromen na te jagen. Beluister deze nu via Youtube & Spotify.


Beluister via Spotify

Het drieluik

We willen door extra ondersteuning aan te bieden meer vertrouwen geven aan de vrouwelijke potentiële bestuurders, trainers en officials en de drempel om de stap te zetten verder verkleinen. Dit kader wordt verder ingevuld door de werkgroep.

Communicatiecampagne

Tijdens de campagne komen er verschillende inspirerende vrouwen met verschillende functies aan bod. Zij zullen fungeren als rolmodellen en zullen met hun verhaal in de spotlights gezet worden op de website en de sociale media van Volley Vlaanderen.

Workshops en networking

We bouwen een community waar ervaringen kunnen gedeeld worden en organiseren ondersteunende workshops voor de drie doelgroepen.

Mentoring Program

Hoe kan je als club vrouwelijke geëngageerden verwerven en behouden? We bieden informatie aan clubs en starten de actie 'één week voorzitster van de club'.

De ambassadrices

Verschillende vrouwen van binnen en buiten de volleybal- en sportwereld zetten zich in voor dit project.

Leer ze kennen

Neem contact op met de verantwoordelijke

Manon Gevaert

manon.gevaert@volleyvlaanderen.be

+32473218663

Top