Belangrijke informatie

Alvorens van start te gaan met deze oefenbundels, kan je best de toelichting lezen. 

Daarin wordt kort en bondig uitgelegd hoe de lespakketten opgebouwd zijn. 

Download ook het periodeplan om een volledig overzicht te krijgen.

Periodeplan basisonderwijs

Ontdek

Toelichting basisonderwijs

Ontdek

Teach2Volley: Basisonderwijs

 Geef jij les in het basisonderwijs? Hier vind je alle begeleidende oefenstof.

Eerste graad

Ontdek hier alle verschillende Teach2Volley lessen en documenten voor de eerste graad.

Ontdek
Tweede graad

Ontdek hier alle verschillende Teach2Volley lessen en documenten voor de tweede graad.

Ontdek
Derde graad

Ontdek hier alle verschillende Teach2Volley lessen en documenten voor de derde graad.

Ontdek

Download hieronder de Teach2Volley pakketten gebundeld per graad.

Volledig lessenpakket eerste graad

Download

Volledig lessenpakket tweede graad

Download

Volledig lessenpakket derde graad

Download

Kijkwijzers voor leekrachten

Hier vind je alle kijkwijzers per techniek opgemaakt voor leerkrachten Lichamelijke Opvoeding.

Aandachtspunten per techniek

Download de kijkwijzer

Kijkwijzer aanval

Download de kijkwijzer

Kijkwijzer bovenhands gooien

Download de kijkwijzer

Kijkwijzer bovenhandse opslag

Download de kijkwijzer

Kijkwijzer gesprongen aanval

Download de kijkwijzer

Kijkwijzer onderhands spelen

Download de kijkwijzer

Kijkwijzer onderhands vangen en gooien

Download de kijkwijzer

Kijkwijzer onderhandse opslag

Download de kijkwijzer

Kijkwijzer slagworp

Download de kijkwijzer

Kijkwijzer toets

Download de kijkwijzer

Kijkwijzers voor leerlingen

Hieronder vind je alle kijkwijzers voor de leerlingen om te gebruiken tijdens een Teach2Volley les.

Kijkwijzer aanval

Download de kijkwijzer

Kijkwijzer bovenhands gooien

Download de kijkwijzer

Kijkwijzer bovenhandse opslag

Download de kijkwijzer

Kijkwijzer gesprongen aanval

Download de kijkwijzer

Kijkwijzer onderhands spelen

Download de kijkwijzer

Kijkwijzer onderhands vangen en gooien

Download de kijkwijzer

Kijkwijzer onderhandse opslag

Download de kijkwijzer

Kijkwijzer slagworp

Download de kijkwijzer

Kijkwijzer toets

Download de kijkwijzer
Top