Bestedingsmogelijkheden

Er worden financiële bewijsstukken gevraagd aan de clubs. Deze bewijsstukken moeten voldoen aan één van de onderstaande criteria om aanvaard te worden. Van elk van deze financiële bewijsstukken moeten zowel facturen als betalingsbewijzen (bankuittreksels) overgemaakt worden en het moeten facturen betreffen van het kalenderjaar 2022.

Infrastructuur en promotie

- Onkosten website

- Drukkosten van flyers, infobrochures,…

- Aanmaak en aankoop promotiemateriaal

- Huur en aankoop sportmateriaal

- Huur accommodatie sportzaal

Vergoeding/verloning

Dit mogen enkel officiële vergoedingen* zijn van:
- Externe experten om talenten te begeleiden
- Lesgevers
- Sporttechnische begeleiders van de jeugdploegen
- Prestaties via het vervangende statuut van het huidige ‘verenigingswerk’.

*De gegevens en facturen die in het kader van het Jeugdsportfonds worden doorgestuurd zijn strikt vertrouwelijk en dienen enkel ter inzage voor Sport Vlaanderen

Opleidingen, bijscholingen en clinics

- Bijscholingen in het kader van jeugdwerking

- Andere erkende clinics

- Start2Volley-clinics

- VTS-opleidingen

Extra's op jeugdwerking uit te bouwen

- Onkosten voor ondersteuningssessies door experten
- Onkosten voor deelname aan internationale jeugdtornooien

Ongeldige bestedingsmogelijkheden

- Sportkledij/wedstrijdkledij
- Betalingen van drank, eten, overnachting,…
- Niet-officiële kostenvergoedingen

Top