Volley Vlaanderen legt werk neer.

25/09/2023

Beste leden,

Naar aanleiding van de plotse en naar ons inziens ongegronde stopzetting van de samenwerking met As@p Management, waaraan Algemeen Directeur Geert De Dobbeleer verbonden is, hebben we, de medewerkers van Volley Vlaanderen, beslist om vanaf heden tot en met vrijdag het werk neer te leggen.

Na een geslaagd CEV Eurovolley Women 2023 in eigen land met méér dan 50.000 fans, met méér dan 1.000.000 euro aan ticket inkomsten en een steeds groeiend aantal leden kunnen we de beslissing onmogelijk aanvaarden. Dit en de vele andere succesvolle projecten van de laatste jaren hebben, onder leiding van de heer Geert De Dobbeleer, het volleybal tot een ongezien niveau gebracht.

Tevens werd de onderbouw stevig uitgebouwd en werden de inkomsten danig vergroot.

We eisen dat de beëindiging van de samenwerking met As@p Management en Geert De Dobbeleer met onmiddellijke ingang wordt geannuleerd en we vragen een grondige hervorming van de Raad van Bestuur. Het vertrouwen in het huidige beleid door deze Raad van Bestuur is onherroepelijk beschadigd en we zien geen herstel mogelijk met de huidige samenstelling.

We willen u erop wijzen dat we herhaaldelijk om een dialoog gevraagd hebben. Dat is tot op heden zonder gevolg gebleken.

We zullen deze boodschap overmaken aan alle partners van de Federatie: de leden van de algemene vergadering, de nationale ploegen, de commerciële partners, de verschillende subsidiërende overheden en de leden van Volley Vlaanderen.

Hoogachtend


De medewerkers van Volley Vlaanderen

Top