Clubcoaches blikken terug op succesvol 2022: “Clubs blijven houvast vinden in onze projecten”

21/12/2022

De clubcoaches van Volley Vlaanderen rollen jaarlijks heel wat ondersteunende projecten uit. Naast het traditionele jeugdsportfondsproject en clubbezoeken, blijven zij het aanbod aan projecten kritisch evalueren en vernieuwen. Één constante blijft, volleybalclubs blijven zich geëngageerd inschrijven om hun werking seizoen na seizoen te optimaliseren.

In 2022 vonden er bijvoorbeeld 65 clubbezoeken plaats. In zo’n clubbezoek gaat de clubcoach dieper in op een hinderpaal bij een club. Samen gaan ze in actieve workshop op zoek naar oplossingen die de club zelf haalbaar lijken en wordt er een actieplan opgesteld. 

Aan het Jeugdsportfonds-project namen er in 2022 maar liefst 206 clubs deel. Om in 2023 de bijhorende administratie te spreiden werd het systeem geoptimaliseerd met verschillende deadlines, kregen sommige posten een andere quotering en waarde. Voor de editie 2023 schreven zich 205 clubs in.

Ook de scholen konden profiteren van verschillende projecten. Niet minder dan 126 clubs gingen langs bij 236 scholen. Zo werden er 25 570 leerlingen bereikt in 1 268 initiaties. Dat leverde 342 nieuwe leden op. Teach2Volley, het project gericht naar docenten Lichamelijke Opvoeding mocht alvast 12 nascholingen noteren.

Aan de vriendjesdagen deden afgelopen seizoen (2021-2022) 75 clubs mee en dit resulteerde in 634 nieuwe leden. De vriendjesdagen worden per seizoen ingedeeld in twee periodes. Zo kunnen onze leden uit het lager onderwijs verschillende keren een vriend of vriendin kennis laten maken met volleybal.

SmashtGMee?!, het project dat zich focus op G-sporters zette grote stappen voorwaarts. Vijf clubs gaven samengeteld aan 42 G-sporters een initiatie en dat resulteerde in 19 nieuwe leden. Ook zitvolley is aan een opmars bezig, zo telde het ZitvolleyOnTour toernooi van afgelopen zondag 5 deelnemende teams.

Ook in 2023 blijft Volley Vlaanderen inzetten op al deze projecten en meer. Je vindt ze allemaal via volleyvlaanderen.be 

Top