Bevindingen Bondsparket Volley Vlaanderen

11/01/2023

Bevinding Bondsparket ivm vermeend Grensoverschrijdend Gedrag.


De Raad Van Bestuur van Volley Vlaanderen neemt nota van het oordeel van het Bondsparket ivm de beschuldiging van “Grensoverschrijdend gedrag”.
De beschuldiging werd formeel geuit door enkele atleten jegens bondscoach Gert Vande Broek.

Het Bondsparket heeft na diepgaand onderzoek geoordeeld “dat er wel degelijk sprake is van feiten die als grensoverschrijdend gekwalificeerd dienen te worden”

Het Volley-Bondsparket zal de zaak aanhangig maken bij de bevoegde kamer van de Volley-Tuchtraad.
De tuchtraad zal zich beraden over een eventuele disciplinaire sanctie.

De Raad Van Bestuur van Volley Vlaanderen wenst het Bondsparket te danken voor het geleverde onderzoek.

Verder onthoudt de Federatie zich van alle commentaar totdat de tuchtraad een oordeel zal geveld hebben.

Top