Gezondheid en ethiek

Is kiezen verliezen?

Sport Vlaanderen lanceerde in 2015 de campagne Is kiezen verliezen? In tien thema's gaan ze dieper in op de problematiek die kan optreden tijdens competitiesport en jeugdgericht werken. Hieronder vindt u alle thema's met link naar het achterliggende document waarin alle info over het desbetreffende onderwerp vervat zit.

Evenwichtige kampvormen

Als we willen dat jongeren leren door het spelen van wedstrijden of door het kampen met elkaar, dan moet dat op een evenwichtige manier gebeuren.

Meer info

Een realistisch verwachtingspatroon

Een sportclub die een klimaat wil creëren waarin jonge sporters positief ondersteund worden, zal kiezen voor een aanpak waarbij ze een realistisch verwachtingspatroon creëert en een optimale ouderbetrokkenheid realiseert.

Meer info

Laat je team primeren

Trainers die ervoor kiezen om vooruitgang en verbetering te laten primeren op scores, zullen zien dat hun sporters niet enkel winnen aan sporttechnische vaardigheden maar ook aan motivatie, spelplezier en inzet.

Meer info

Promoot fair play en respect

Trainers die een duidelijk standpunt innemen ten aanzien van unfair gedrag bij hun sporters en ervoor kiezen om hen op te leiden en te begeleiden in een geest van fair play, investeren in spelers die winnen aan sportiviteit, respect, sociale vaardigheden en morele waarden.

Meer info

Kies tegen agressie

Trainers en sporters die kiezen tegen agressie, lopen de kans een halve meter te kort te komen, maar verliezen daarom niet altijd de wedstrijd. Ze winnen alvast zeker aan mooier spel, het behoud van de integriteit van de sporters en een beter imago van de sport.

Meer info

Respecteer elkaars grenzen

Trainers die kiezen voor een goede sociale omgang, de juiste teamspirit en respect voor elkaars grenzen, winnen aan mentaal en fysiek welzijn van de sporters en aan sportplezier.

Meer info

Aanvaard beperkingen

Iedereen heeft zijn beperkingen, ook de de meest atletische sporter. Het omgekeerde is echter ook waar. Ook de zwakste sporter heeft heel wat mogelijkheden. Trainers die kiezen voor een begeleiding van zowel getalenteerden als ‘mindere goden’, kiezen ervoor om beperkingen te aanvaarden en daar ook acties voor te ondernemen.

Meer info

Zet je sporters niet onder druk

Trainers die er voor kiezen om geen druk te zetten, winnen aan gezonde sporters die fit en gemotiveerd zijn, beter presteren en hun sport met plezier blijven uitoefenen.

Meer info

Creëer gelijke kansen voor iedereen

Trainers die oog hebben voor het sociale aspect van sport, zoeken naar manieren om ook sporters die over minder middelen beschikken op een volwaardige manier te laten deelnemen aan de trainingen en activiteiten. Ze winnen daarmee aan onderling respect, werken mee aan meer sociale gelijkheid en zijn een voorbeeld voor andere sportclubs.

Meer info

Respecteer de wedstrijdleiding

Trainers die kiezen om op elk moment respect op te brengen voor officials en die hun sporters leren om correct om te gaan met beslissingen, winnen aan wederzijds respect en creëren een verdraagzamere sportwereld, een leuker spel, gemotiveerde sporters en fair play.

Meer info

Heb je als club-API nood aan ondersteuning?

Stuur dan een mailtje naar vertrouwenspersoon@volleyvlaanderen.be, dit met vermelding van jouw naam + de club waar je actief bent. We contacteren je daarna spoedig en helpen je dan graag verder.

Op datzelfde e-mailadres kan je ook terecht met eventuele vragen.

Neem contact op
Top