Deadlines

Het project Volley@School loopt van 1 september 2022 tot en met 30 juni 2023. Het is zeer belangrijk dat de administratieve verplichtingen tijdig in orde gebracht worden in VolleyAdmin2. Hieronder zetten we de verschillende deadlines op een rijtje. Je kan alles ook terugvinden in het reglement. 


DEADLINEVERWERKING

31 maart

Uiterste inschrijfdatum

Dit is de laatste dag waarop je kan intekenen voor het project van het lopende seizoen. Inschrijven gebeurt via VolleyAdmin2. 

30 april

Deadline vastleggen Smashvolley-toernooi i.s.m. MOEV

Opgelet, deze deadline geldt voor het vastleggen van toernooien die je samen met MOEV wil organiseren tijdens het volgende schooljaar.

30 juni

Deadline ingeven én bevestigen initiaties

Na deze datum kan je geen initiaties meer ingeven en/of laten goedkeuren door de scholen. Je kan enkel nog het aantal deelnemers aanvullen van reeds goedgekeurde projecten.

31 juli

Einde project – alle dossiers worden afgesloten

Dit is de laatste dag waarop je nieuwe leden n.a.v. het V@S-project kan registeren via de gelijknamige tab in het dossier in VolleyAdmin2. Enkele leden die zijn aangesloten tot uiterlijk 45 dagen na de laatste initiatie en voor 31 juli komen in aanmerking.

Volley Vlaanderen bekijkt de projectverslagen en zal de subsidies toekennen. Het resultaat wordt via e-mail aan de projectverantwoordelijke meegedeeld.


Top