Vacature Voorzitter van Volley Vlaanderen

10/01/2023

De kandidatuur voor het mandaat van Voorzitter moet uiterlijk op 30 januari 2023 om 12.00u schriftelijk en per aangetekende zending toekomen op het Volley Vlaanderen secretariaat, t.a.v. van de Secretaris-generaal, Beneluxlaan 22 in Vilvoorde.

De Raad van Bestuur Volley Vlaanderen zal op haar zitting van 13 februari 2023 beslissen over de aanvaarding van de kandidaturen.


Willy CORBEEL,
Secretaris-generaal


De Voorzitter bezit de volgende bevoegdheden:

• Hij/Zij is, gezamenlijk optredend met de Financieel Bestuurder, bevoegd om VV te vertegenwoordigen en kan eveneens gezamenlijk optredend met de Financieel Bestuurder, alle handelingen voeren in extra-sportieve dossiers. Hij/Zij brengt hiervan steeds schriftelijk verslag uit aan de RvB.
• Hij/Zij is voorzitter van de RvB van het EVC.
• Hij/Zij leidt de werkzaamheden van de AV en de RvB.
• Hij/Zij vertegenwoordigt VV op alle officiële en sportieve plechtigheden, die hij/zij van rechtswege of op uitnodiging bijwoont, zowel in binnen- als buitenland.
• Hij/Zij heeft het recht om de vergaderingen van de VV-commissies zonder stemrecht bij te wonen.
• Hij/Zij is bevoegd om elke handeling uit te voeren waartoe hij/zij bijzonder is gemachtigd door de RvB.
• Op het ogenblik van de kandidatuurstelling moet de kandidaat/kandidate toegetreden lid zijn van VV.


Het competentieprofiel vindt u hier: volleyvlaanderen.be


Top