Vacature: ‘algemene leiding en coördinatie van het beachvolleybal van Volley Vlaanderen’

14/10/2022

Oproep tot kandidaten voor de onbezoldigde functie ‘algemene leiding en coördinatie van het beachvolleybal van Volley Vlaanderen’.

Taken :

• Algemene leiding en coördinatie van het beachvolleybal van Volley Vlaanderen uitgezonderd topsport.
• In het kader van het mandaat vanuit Volley Belgium is deze persoon eindverantwoordelijke van het “Belgian Beachvolley Championship “ (lokale manches en masters) en organiseert op regelmatige basis overlegvergaderingen met de lokale organisatoren.
• Roept op regelmatige basis de stuurgroep beachvolleybal samen
• Werkt samen met de financiële bestuurder voor de financiële opvolging (opstellen budgetten en financiële opvolging).
Coördineert de aansluiting van alle niveaus in de beachwerking Vlaanderen.
• Kan een of meerdere van zijn verantwoordelijkheden delegeren (al dan niet tijdelijk).
• Brengt op regelmatige basis verslag uit op RVB.
• Kan aanwezig zijn op alle vergaderingen die kaderen in het beachvolleybal.

Kandidatuur met motivatie in te dienen voor 1 november 2022 via mail op ‘secretaris.generaal@volleyvlaanderen.be’.

Top