Nieuwe samenstelling Algemene Vergadering

19/03/2024

De nieuwe Algemene Vergadering van Volley Vlaanderen is samengesteld.

Volgens de nieuwe statuten zijn de effectieve leden:

  • (maximum) 15 vertegenwoordigers van de clubs met de hoogste aantallen aangesloten leden ;
  • (maximum) 15 vertegenwoordigers van de competitieclubs “indoor”, telkens (maximum) 3 voorgedragen door de
    bovenlokale vereniging ;
  • (maximum) 3 vertegenwoordigers van de recreatieclubs
  • (maximum) 3 vertegenwoordigers van de beachclubs
  • (maximum) 1 vertegenwoordiger van de G-sportwerking.

Dit zijn de leden van de nieuwe Algemene Vergadering: https://volleyvlaanderen.be/algemenevergadering


Top