Dries Koekelkoren, nieuwe voorzitter van de nationale beachcommissie: “Beachvolleybal ‘as a service’ aanbieden”

30/12/2022

Dries Koekelkoren is onlangs aangesteld als nieuwe voorzitter van de nationale beachcommissie. Hij heeft ervaring met alle gelederen van de sport. Bij de mannen en bij de vrouwen, als mede-organisator, als speler en als coach. Samen met beachpartner Tom van Walle schuimde hij jarenlang alle internationale toptoernooien af. De voormalige profvolleyballer is sinds vorig jaar de beachcoördinator van Volley Vlaanderen. Het kersverse takenpakket als ‘mister president’ van het Belgisch beachvolleybal sluit naadloos aan bij zijn nieuwe functie. Zelfs snowvolleybal - het volgende paradepaardje van de FIVB - interesseert Dries Koekelkoren. Ook aan deze aparte tak van het volleybal wil de 34-jarige ex-topsporter aandacht geven.

Proficiat Dries met jouw benoeming. Je hebt ongetwijfeld een visie op hetgeen er allemaal in het beachvolleybal mogelijk is. Je hebt over de landsgrenzen heen kunnen kijken naar alle ‘good practices’.

Beachvolleybal is aan een sterke opmars bezig. Ook in ons land groeit de ambitie, de sport evolueert positief. Dus dringen aanpassingen zich op. Innovatieve ideeën zijn noodzakelijk om de ontwikkeling te prikkelen en te stimuleren. Om een nieuwe structuur op te starten zijn verse doelstellingen essentieel. Het sportieve succes van deze aangename sport mag niet afgeremd worden. Voor alle doelgroepen, voor jong en oud, van recreant tot competitieve sporter, willen we een upgrade realiseren. We zijn klaar om toekomstgerichte impulsen te lanceren. Er is al een mooi parcours afgelegd, maar beachvolleybal kent een snelle evolutie. Als federatie moet je daarin meegaan.

Ik heb inderdaad een aantal ideeën voorgesteld over een gestructureerd beleid tijdens het aanstellingsproces van deze vacature. Onze beachcompetitie moet groeien naar een reeks georganiseerds events - aangepast aan elk niveau. Het kan zonder enige twijfel gecombineerd worden met andere activiteiten van de federatie. Elk evenement moet een meerwaarde zijn voor de sport.

Je hebt een opleiding als industrieel ingenieur met specialisatie ‘Lean Management’. We hebben een sterk vermoeden dat je een duidelijke organisatie en een helder plan hebt uitgewerkt om vernieuwingen door te drukken.

Dat klopt! Ik stel een ‘lean’ structuur voor met een voorzitter als ‘single point of contact’, die ondersteund wordt door provincieverantwoordelijken. Om te vermijden dat het volledige takenpakket alleen op de schouders van de voorzitter zou vallen, wil ik enthousiaste medewerkers rond mij verzamelen in de beachcommissie. Gelijkgestemde mensen die hun grote hartstocht en interesse voor het beachvolleybal daadwerkelijk als uitvoerende krachten kunnen etaleren. Met eventuele deeltaken, al dan niet met stemrecht.

Ik zie voldoende opportuniteiten binnen mijn netwerk in binnen- en buitenland om gepassioneerde personen bij elkaar te brengen. Mensen met ervaring en kennis die mee willen werken aan diverse toernooiformules en nieuwe concepten.

Ik geef een concreet voorbeeld. Er zal voortaan in de ‘Geberit Beach Tour’ een supervisor aangesteld worden die verantwoordelijk is voor de toernooileiding. (cfr. CEV Supervisor, red.). Hij of zij zal samen met de hoofdscheidsrechter instaan voor het goede verloop, controle en opvolging van het draaiboek.
Daarnaast streef ik naar een 'digital first strategie' en een 'no wrong door principe' hierin. Alles wordt opgebouwd in functie van de toekomst. Perfect op maat afgestemd en gericht naar alle potentiële deelnemers van deze sport.

Hoe ga je dit aanpakken, want deze ambitieuze plannen moeten heel concreet en vrij snel aangepakt worden. We staan bliksemsnel op de drempel van het jaar 2023.

Mijn plan van aanpak is gebouwd rond vijf pijlers. Om dat allemaal kwalitatief om te zetten in de praktijk zijn we nu reeds gestart met een grondige evaluatie en analyse van de huidige situatie. De informatie is gebaseerd op de ervaringen van alle betrokken personen tijdens de voorbije jaren: spelers, speelsters, lokale organisatoren, jobstudenten, partners en sponsoren. Deze input zal bestudeerd worden door de beachcommissie en de verantwoordelijken van de deeltaken. Welke stappen zijn efficiënt, wat kan er beter, waar liggen de pijnpunten. Hoe moet de herverdeling van de deeltaken functioneel en doeltreffend georganiseerd worden.

Vervolgens gaan we de analyse vergelijken met hetgeen onze buurlanden allemaal doen. We moeten diepgaand onderzoeken waar de oorzaak ligt van het succes bij andere landen op gebied van topsport, breedtesport en infrastructuur. Op welke manier kunnen we dat hier toepassen of verbeteren en welke middelen zijn daarvoor nodig.

Alles kan niet tegelijkertijd veranderd worden. Daarom stel ik een tijdlijn voor. Hierop kunnen we aangeven wat de eerste prioriteiten zijn. Op welk tijdstip en op welke vastgestelde termijn we de verschillende doelstellingen kunnen realiseren. Deze ‘timeline’ gebruiken we als werkelement om af te vinken wat we al op punt gesteld hebben. Het is tegelijkertijd een nuttig instrument om onszelf tussentijds te evalueren. Het mag niet bij planning blijven, het moet leiden tot een concrete uitvoering.

Vertel eens wat meer over die vijf pijlers.

We beginnen met de infrastructuur. Dat moet op elk niveau aangepast en uitgebreid worden, indoor en outdoor. Er zijn voldoende mogelijkheden, ik denk aan de ‘ballon’-sporthal van Anderlecht met permanente zandterreinen. We onderzoeken de mogelijkheden voor een groepsaankoop in samenwerking met Sport Vlaanderen. We gaan ‘kant en klare’ pakketten samenstellen voor de clubs, voor de steden en de gemeenten en voor de geïnteresseerden. Niet iedereen is op de hoogte van de vele elementen die noodzakelijk zijn bij de opbouw van kwaliteitsvolle beachterreinen. Wij helpen met raad en daad.

We streven daarbij vooral naar een klantvriendelijke ondersteuning: beachvolley ‘as a service’. Volgens de gevraagde behoeften willen we een pakket trainersmateriaal en/of pop-up beachterreinen (snelbouwpakket inclusief zand, netten en omheining) aanbieden. Daarnaast gaan we ook pakketten ontwikkelen met ondersteuning voor een toernooi (ballen, netten, scoreborden,…).

Bij infrastructuur hoort ook digitalisering. We moeten mee met het digitale tijdperk. Ik zou graag een ‘beach-app’ ontwikkelen. Gericht naar registratie van beachterreinen en reservaties, maar ook expliciet met informatie over de verschillende beachclubs en organisaties over het hele land.

De tweede pijler is die van de opleiding. We geven een specifieke input voor beachvolleybal tijdens de opleidingen van trainers en scheidsrechters. We gaan werkgroepen opstarten die de uitwerking van de syllabussen zullen coördineren. We helpen bij de organisatie en de coördinatie van beachclinics. Ook hier gaan we het opleidingsaanbod digitaliseren via podcasts en webinars.

Als beachcoördinator was je reeds druk bezig met de breedtesport.

Dat klopt en daarom is mijn derde pijler gericht naar de breedtesport. Ik was reeds intensief bezig met de uitwerking en de opvolging van een laagdrempelig aanbod. De projecten Start2Beachvolley, (Beach)volley@school en Learn2Beach voor U12 worden voortgezet. We kregen telkens een enthousiaste respons. Het niveau tijdens de jeugdcompetities heeft me trouwens aangenaam verrast. Cijfers tonen aan dat er de laatste jaren veel jeugdtoernooien en deelnemers zijn bijgekomen. Er wordt ook meer en beter getraind in het zand. De tijd dat er enkel wedstrijdjes gespeeld werden onder elkaar is voorbij. Sinds enkele jaren organiseren de BLVV’s ook selectietrainingen. Al deze initiatieven stellen mij zeer hoopvol, de toekomst van het beachvolleybal is verzekerd!
Bij de jeugd- en provinciale toernooien horen ook coördinatie en supervisie. Daarvoor kan ik rekenen op de beachverantwoordelijken van de BLVV’s. Er is een constructieve samenwerking en momenteel leggen we de laatste hand aan een eenduidig format voor een Vlaamse Beach Tour.

Dan hebben we nog de vierde en de vijfde pijler.

Ik vind het belangrijk dat er in de toekomst voor topsport - dat is mijn vierde pijler – structureel iemand met kennis van het internationaal beachvolleybal geïntegreerd wordt in de topsportcommissie. Daarom zal ik ter ondersteuning staan van directeur topsport Koen Hoeyberghs en sportief directeur Michiel van der Kuip. De ontwikkeling van ‘topsport beach’ en de constructieve samenwerking tussen zaal- en beachvolley zullen hierdoor versterkt worden. Ik zal trouwens met plezier mijn ervaring en ‘knowhow’ delen met de trainers van de topsportschool. Zo volg ik wekelijks één trainingsdag in de topsportschool beachvolleybal in Leuven. Trainers Rik Donckers, Janne Devos en Pieterjan Deprest leveren daar goed werk met onze aanstormende talenten. Het is duidelijk dat ik extra aandacht wil besteden aan de jeugd op alle niveaus.

Tenslotte wordt de beachcommissie de vijfde pijler van de nieuwe planning. Die commissie zal mij regelmatig ondersteunen. Tevens verwacht ik een sterke, opbouwende samenwerking met de beachverantwoordelijke van elke provincie. Sponsors en commerciële partners willen een professionele aanpak. Daarom onderzoeken we de ‘good practices’ van de andere landen en de nieuwe initiatieven van de internationale federaties CEV en FIVB. Niet om ze te kopiëren, maar om de interessantste ideeën uit te voeren en ons te aligneren met de internationale initiatieven. Wat onze Belgische toernooien betreft is het mijn ambitie om naar één reglement en ranking te gaan bij senioren en één voor de jeugd. Dat is ‘LEAN’!

Je gaat de hele beachcompetitie herschrijven, zodat iedereen ‘à la carte’ kan organiseren of deelnemen binnen het niveau dat het best bij hem of haar past.

Dat is juist. In 2023 starten we met een totaal nieuwe formule met een competitie op vijf niveaus. De voornaamste reden is dat, met de vorige formats, niet alle doelgroepen bereikt werden. Dan kreeg je setstanden met 21-6 bijvoorbeeld. Met deze situatie - en te grote verschillen - werd niemand vrolijk. Noch de winnaars, noch de verliezers.

Het Belgisch kampioenschap, zoals we het nu kennen, zal voortaan opgesplitst worden in twee groepen. Niveau 1: de twaalf hoogst geklasseerde teams zullen spelen in de 'Pro Tour' op terrein 1 en 2. Elk geselecteerd tweetal zal starten op zaterdag, want op zondag spelen we enkel de kwart-, halve finale en finale. Dit wil zeggen dat we de finales reeds kunnen afwerken op zondagnamiddag omstreeks 15 en 16u. In het oude format werden de finales vaak te laat gespeeld, waardoor het publiek niet tot aan de finales bleef. Een ander voordeel is het aantal wedstrijden. Geen overbelasting meer met - voor de finalisten - vijf slopende duels op de finaledag. Maar anderzijds zorgen we er wel voor dat elk team minstens 3 wedstrijden kan spelen.

In 2023 komt niveau 2 in actie op de velden 3 en 4, op dezelfde locatie. In niveau 2 spelen de volgende twaalf teams (13-24) in de zogenaamde 'Challenger Tour'. Met het nieuwe puntensysteem en format willen we ook een 'vlottende werking' van de ranking stimuleren. De winnaars van niveau twee promoveren en kunnen het volgend weekend reeds bij niveau één aansluiten (op voorwaarde dat er een toernooi plaatsvindt). En omgekeerd gebeurt hetzelfde. De laatste van de 'Pro Tour' moet de week daarna naar de 'Challenger' competitie terugzakken. Ook de ‘rankingpoints’ zijn aangepast zodat er voldoende verschuivingen in de ranking mogelijk zijn.

Wat gebeurt er met de vorige provinciale toernooien en komen de jeugd of de recreanten ook aan hun trekken?

Daar dienen de niveau’s 3, 4 en 5 voor. Niveau 3 en 4 vallen vanaf nu onder de noemer van ‘Vlaamse Beach Tour’ met niveau 3 als ‘divisie-niveau’ en niveau 4 ‘provinciaal’. In het verleden was dat derde niveau een schimmige zone - het huidige ‘Nationaal 2’ - met te weinig deelnemers. Vooral omdat het niet zo gekend was. Het is belangrijk dat er voor deze doelgroep voldoende toernooien georganiseerd worden. Iedereen moet - volgens hun capaciteiten - de gepaste uitdaging krijgen, op een spelpeil waarbij ze zich prettig voelen. Tot op heden was er te veel twijfel bij welke groep en bij welk toernooi de verschillende deelnemers hoorden. Men ontdekte toen waarschijnlijk erg weinig promotiekansen, dus schreef men lukraak in voor de ‘Belgian Beach Tour’. Nu zal er duidelijkheid ontstaan omdat de connectie naar de provincies en de ‘Challenger Tour’ hersteld wordt. Het promoveren naar een hoger niveau geldt voor de niveaus 1, 2 en 3. Motiverend werken en doelgericht mikken naar de volgende sportieve uitdaging zal de vooruitgang en de upgrade van de beachsport optimaliseren.

Niveau 4 is provinciaal niveau, refererend naar de provincies. Maar ook de senioren en de jeugd U12, U14, U16, U18 kunnen daar terecht. Vroeger werden de deelnemers afgeschrikt omdat er tijdens de provinciale toernooien ook spelers uit de Liga meededen, puur om een beachmaatje een plezier te gunnen. Maar dat was niet aantrekkelijk voor de anderen. Dat wordt nu afgeremd.

Niveau 5 is puur recreatief. Het is een heel belangrijke categorie waar veel te beleven valt. Alles is mogelijk, want het wordt laagdrempelig gehouden en het is toegankelijk voor de recreanten. Beachvolley4You, gemengd, met families, met verschillende aantallen 2-2, 3-3, 4-4 of in combinatie met een andere activiteit of een festival, het kan allemaal.

En de organisatoren mogen zelf bepalen voor welk toernooi en welk niveau zij in aanmerking willen komen? Want niet in elke stad of gemeente is de accommodatie of de ruimte geschikt voor de ‘Pro Tour’.

Voor de organisatoren heb ik een draaiboek van 2023 samengesteld én tegelijkertijd het draaiboek voor 2024 erbij gevoegd. Zo heeft elke organisator voldoende tijd om zich aan te passen aan de normen die bij elk niveau horen. Zo merkt iedere geïnteresseerde club tegelijkertijd waar ik naartoe wil. Voor elke graad, voor elk toernooi, voor elke organisatie worden basisafspraken opgesteld. Die moeten - met een ‘supervisor’ en een hoofdscheidsrechter - opgevolgd worden. De kwaliteitsverhoging moet gewaarborgd blijven gedurende de volgende jaren.

Neem niveau 1 als voorbeeld. Daar zullen twee centrale velden vereist worden. Een ‘center court’ en een ‘side court’, waarop de top12 twee dagen lang hun wedstrijden kunnen afwerken. Vanaf nu weten de organisatoren reeds dat - indien men in 2024 de hoogste Pro Tour wil organiseren - zij voor een arena moeten zorgen. Kan dat niet, bijvoorbeeld wegens plaatsgebrek of andere logistieke hindernissen, dan is dat geen probleem. Dan kunnen ze nog steeds kiezen om de Challenger Tour of een divisie toernooi te organiseren. In 2023 verandert er voor deze categorieën niets. Maar in 2024 zal het beachvolleybal - vooral in niveau 1 - een meer professionele uitstraling krijgen met een groot ‘center court’ als blikvanger. We streven naar een echte arena als trekpleister, opgebouwd rond een efficiënte en bekwame ambiance.

We hadden het daarnet over ‘good practices’. Tom van Walle en ik hadden een heel goed gevoel met een ‘beachbuddy’ die ons op de finaledag constant begeleidde tijdens onze internationale toernooien. Die persoon hielp elk duo van de warming-up zone tot op het beachveld. Hij of zij gaf het materiaal aan, zorgde voor voldoende water, enzovoort. Die aangename ervaring willen we tijdens manches van de Belgische ‘Pro Tour’ eveneens doorgeven aan onze spelers en speelsters.

Iedereen - organisatoren en deelnemers - krijgt dit jaar dus tijd om zich aan te passen naar 2024 toe.

Inderdaad, en de organisatoren die al lang in het nationaal beachcircuit zitten, krijgen voorrang met het kiezen van de datum waarop zij hun evenement willen inrichten. Er zijn reeds vijf nieuwe kandidaten die zich willen inschrijven in het Belgisch beachcircuit. Die moeten hun datum aanpassen aan de vrije weekends op de kalender. Op termijn willen we opnieuw naar de kust, ook in Wallonië willen we het beachvolleybal uitbreiden. Er is zeer concrete interesse, zelfs voor 2023 en dat juichen we toe. We geven alle organisatoren een jaar tijd om de noodzakelijke en vereiste aanpassingen door te voeren.

In mijn tijdlijn wil ik voor het komende beachseizoen 2023 een antwoord van de organisatoren, ten laatste op 15 januari. Zo kunnen we de conceptkalender afwerken tegen eind januari en koppelen aan de kalender van de Vlaamse Beachtour. Het doel is om de definitieve beachkalender tegen eind februari te lanceren, zodat de deelnemers kunnen starten met hun inschrijvingen.

In 2023 worden de ‘Masterfinales’ naar voor geschoven wegens de organisatie van het EK zaalvolleybal in ons land. Zelfs met deze aanpassing aan de kalender zoeken we opportuniteiten. We zijn aan het onderzoeken of de jeugdfinales beachvolleybal gekoppeld kunnen worden aan het EK indoor in augustus. Vlak naast het sportstadion, met veel internationaal publiek en supporters die binnen en buiten wandelen. Zoals ik reeds zei, de samenwerking tussen zaal en beach willen we zichtbaar maken. ‘The best of both worlds’ komen met nieuwe initiatieven van de federatie dichter bij elkaar.

Tekst: Walter Vereeck

Top