Peter Van Speybroeck

← Terug
Motivation
Start- en einddatum van het mandaat:29/07/2022– 28/07/2026 . Maximale aaneengesloten zittingsperiode als bestuurder VV: 12 jaar vanaf 29/07/2022 . Nevenfuncties:  Voorzitter bovenlokale volleybalvereniging Volley West-Vlaanderen, Effectief lid Algemene vergadering Volley Vlaanderen – Effectief lid Algemene Vergadering Volley Belgium  Vorige mandaten: Ondervoorzitter Volley West-Vlaanderen 2017-2022 -- Voorzitter Statuten en Reglementen Volley West-Vlaanderen 2017-2022 -- Lid Nationale Scheidsrechterscommissie 2017-2020 – Bestuurder VC Gistel 2000-2005 – Lid beroepscommissie Volley West-Vlaanderen.

Contact

Bestuurder voorgedragen door Bovenlokale Volleybalverenigingen

Top