Frank Desmet

← Terug
Motivation
Start- en einddatum van het mandaat: 24/11/2017– 24/11/2021. Verlenging van het mandaat van 25/11/2021-25/11/2025. Maximale aaneengesloten zittingsperiode als bestuurder VV: 12 jaar vanaf 30/06/2018. Nevenfuncties:  Voorzitter bovenlokale volleybalvereniging Volley Vlaams-Brabant vanaf juni 2018  Voorzitter Nationale Ontmoetingscommissie Volley Belgium Vorige mandaten: • Voorzitter rvb Vlaams Brabant a.i.: 2017 • Competitieleider jeugd Vlaams Brabant: 2016-2017 • Voorzitter Beach commissie Vlaams Brabant: 2015-2017 • Jeugdcommissie Vlaams Brabant: 2015

Contact

Bestuurder voorgedragen door de bovenlokale volleybalvereniging Volley Vlaams-Brabant

+32479291240

fd_vb@outlook.com

Top