Ondersteuning

Volley Vlaanderen ondersteunt clubs die deelnemen aan het project Smasht-G-Mee?! op verschillende manieren. Je vindt dit overzicht ook terug in het reglement. 

Online projectdossier

Om aan het project deel te nemen dient de club alle informatie over externe partner, instelling of school en de te geven initiaties in te vullen in het projectdossier via VolleyAdmin2.

Het formulier moet volledig ingevuld worden om het project af te ronden. Sommige items kunnen uiteraard niet ingevuld worden voor dat de initiaties plaatsvinden (bijvoorbeeld: aantal kinderen per initiatie, nieuwe leden,…). Het formulier is dusdanig aangemaakt dat het mogelijk is om toch alle noodzakelijke gegevens tijdig in te geven.

We hebben een stappenplan uitgewerkt om jullie op weg te helpen.


Stappenplan

Contact- en promotiemateriaal

Volley Vlaanderen stelt voor alle deelnemende clubs kant en klaar contact- en promotiemateriaal ter beschikking. Je kan de materialen gratis downloaden.

Oefenstof

De federatie werkt momenteel aan specifieke oefenstof voor G-volleybal.

Oefenbibliotheek

In afwachting hiervan verwijzen we jullie graag door naar de oefenbibiliotheek. In deze bibliotheek kunnen jullie heel wat interessante oefenvormen vinden.

Naar de oefenbibliotheek

Clinic G-volley

Tevens stellen we jullie gratis een clinic G-volleybal ter beschikking.

Herbekijk de clinic

Financiële ondersteuning

Volley Vlaanderen voorziet een financiële ondersteuning onder de vorm van 3 subsidies. Het online projectdossier via VolleyAdmin2 zal de basis vormen voor het toekennen van deze subsidies. Hieronder geven we een overzicht van de bedragen en voorwaarden. Je vindt deze informatie ook terug in het reglement. 

A-subsidie

Elke deelnemende club die minstens 2 initiaties gaat geven op een event of een instelling wordt beloond met een subsidie van €250.

B-subsidie

Elke deelnemende club die nadien een lessenreeks van minstens 3 lessen in de club voorziet ontvangt een bijkomende subsidie van €100.

C-subsidie

Per nieuw aangesloten G-sporter bij Volley Vlaanderen tijdens de projectperiode betaalt Volley Vlaanderen €10 aan de club en dit voor maximaal 15 leden per club.

Jeugdsportfonds

Deelname aan dit project levert 20 punten op binnen het G-label wanneer je initiaties doet bij een externe instantie. Initiaties in de club kunnen bijkomend nog 10 extra punten opleveren. Dit project zorgt er evenwel niet voor dat je het G-label behaalt.

Top