Volley United

Volley United

Volley United heeft de ambitie om volleybal toegankelijker te maken, dit zowel binnen als buiten Europa. We richten ons hierbij op alle mensen, ongeacht geslacht, ras of sociale achtergrond, inclusief mensen met een fysieke en /of mentale beperking in de sport. Op die manier willen we bijdragen aan het vergroten van de lichamelijke gezondheid.

Daarom organiseren en ondersteunen we de ontwikkeling en uitvoering van een breed scala aan volleybalactiviteiten die aansluiten bij de behoeften van deze groepen.

Om deze doelen te bereiken willen we het project Volley United ontwikkelen binnen 4 grote pijlers: Play (Spelen), Practice (Oefenen), Educate (Opleiden) en Promote (Promoten).

Dit vertaalt zich in heel wat activteitien:

  • Organisatie van een waaier aan activiteiten (trainingen, toernooien, ...) waaraan alle kinderen kunnen deelnemen, ongeacht hun (sociale) achtergrond.
  • Ontwikkeling van veel kant-en-klare oefenmaterialen die op de projectwebsite en via social media verspreid zullen worden in de vorm van digitale syllabussen en video's.
  • Opleiding van (jeugd)trainers, leerkrachten en ouders.
  • Promotie van volleybal bij het grote publiek (sporters met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking inbegrepen), met voldoende aandacht voor een gezonde manier van leven.

De komende periode wordt dit project concreet uitgewerkt. Op die manier verbinden we ons volleybal overal, Volley United.

Top