Goed bestuur

Goed bestuur is zeer belangrijk voor Volley Vlaanderen. Als federatie vinden wij het zeer belangrijk om open te communiceren naar alle stakeholders over al onze activiteiten.

Goed bestuur

Hier vind je alle informatie omtrent het Goed bestuur van Volley Vlaanderen.

Volley Vlaanderen Beleidsplan 2021-2024

Het beleidsplan van Volley Vlaanderen voor de periode 2021-2024.

Download

Organigram Volley Vlaanderen

Het volledige organigram van Volley Vlaanderen.

Download

Belangenconflicten

Het beleidsdocument rond belangenconflicten.

Download

Hoe gaan we om met belangenconflicten?

De procedure vindt u in het bovenstaande document. Omdat we transparantie communicatie hieromtrent zeer belangrijk vinden, geven we de laatste concrete toepassingen van deze procedure:

 • 08/03/2021 : Bij behandeling van de kandidatuur van Jean Paul Debuysscher als voorzitter van Volley Vlaanderen verlaat deze de vergadering voor de duur van de behandeling en stemming
 • 12/04/2021 : Bij behandeling van de kandidatuur van Guy Juwet als voorzitter van Volley Belgium verlaat deze de vergadering voor de duur van de behandeling en stemming
 • 12/04/2021 : Bij behandeling van de kandidatuur van Frank Desmedt als voorzitter van de nationale competitiecommissie verlaat deze de vergadering voor de duur van de behandeling en stemming

De verschillende gedragscodes voor onze leden

Volley Vlaanderen ontwikkelde in het kader van haar integriteitsbeleid ook gedragscodes. Hieronder vindt u de gedragscodes voor sporters, sportbegeleiders en bestuurders binnen het volleybal.

Gedragscode voor sporters in het volleybal

Ontdek

Gedragscode voor sportbegeleiders in het volleybal

Ontdek

Gedragscode voor bestuurders in het volleybal

Ontdek

Gedragscodes Volley Vlaanderen

Voor onze personeelsleden en externe medewerkers werden er gedragscodes opgesteld. U vindt de documenten hier.

Gedragscode personeel Volley Vlaanderen

Ontdek

Gedragscode externe medewerkers

Ontdek

Beleidsplan 2021 - 2024

Alle informatie over de beleidsplannen van Volley Vlaanderen voor de periode 2021 - 2024.

Beleidsplan 2021 - 2024

Het volledige beleidsplan van Volley Vlaanderen. 

Ontdek

Budgetoverzicht beleidsplan 2021 - 2024

Het volledige budgetoverzicht van het beleidsplan.

Ontdek

Beleidsopdrachten

Coördinatie van het beleidsplan

 • SD 1: De federatie wil het aantal aangesloten spelende leden doen stijgen tot 62.500
 • SD 2: Tegen 2020 wil Volley Vlaanderen de kwalificatiegraad van de trainers laten stijgen tot 52%
 • SD 3: Volley Vlaanderen wil tegen 2020 een uniformisering van het competitie-aanbod met doorstroommogelijkheden op elk niveau én met de nodige aandacht voor een laagdrempelig aanbod
 • SD 4: De federatie wil de dienstverlening naar de aangesloten leden én clubs verbeteren
 • SD 5: De federatie zal inzetten op het implementeren van de principes van Goed Bestuur volgens de richtlijnen van Sport.Vlaanderen
 • SD 6: Promotie van de sporttak

Verschillende beleidsfocussen

 • BF 2: Jeugdsportfonds
 • BF 3: Laagdrempelig sportaanbod: start2beachvolley
 • BF 4: Innovatie: start2volley

Directeur Sportkader Opleidingen Volleybal

Kristof De Loose
p/a Beneluxlaan 22
1800 Vilvoorde
Tel. : (02) 257 16 29 (TW)
GSM: 0496/65.36.55
Email : kristof.deloose@volleyvlaanderen.be

Topsportcommissie

BF 1: Topsport – klik hier

De spelregels

Hier vind je de spelregels van de verschillende volleybalvarianten.

Spelregels indoorvolleybal

Ontdek

Spelregels beachvolleybal

Ontdek

Spelregels Snowvolley

Ontdek
Top