De beleidsthema's

Volley Vlaanderen gaat aan de slag met heel wat beleidsthema's die voort gevloeid zijn uit de respons van bevragingen die afgenomen zijn bij onze clubs en leden. Hieruit zijn onze missie en de strategische doelstellingen ontstaan. 

Volley Vlaanderen wil maximaal inzetten op het verdiepen én het verbreden van het aanbod in functie van specifieke doelgroepen

Door het aanbod uit te breiden naar nieuwe doelgroepen en een diverser aanbod voor de huidige leden te creëren zal Volley Vlaanderen haar instroom vergroten en haar drop-out verkleinen. Denk bv. aan beachvolley, G-volley,...

Het promoten van volleybal in de breedste zin van het woord én het ontwikkelen van een performante marketing- en communicatiestrategie

Een versterkte marketing- en communicatiestrategie leidt tot een grotere impact in de maatschappij. Onze nieuw digitaal platform is hiervan een heel duidelijk resultaat.

Professionaliseren van de clubwerking vanuit een stevige economische onderbouw

Volley Vlaanderen is niets zonder haar leden en clubs. De federatie zet verder in op de ondersteuning van haar voornaamste stakeholders. Hoe ziet de club van de toekomst er uit? Wat zijn de uitdagingen die de leden en clubs ervaren? Kan de federatie hier een luisterend oor voor bieden? Of misschien zelfs een oplossing?

Het optimaliseren van de huidige structuur, lagen en werkgroepen met het oog op performantie, transparantie én een visionaire organsiatie

Volley Vlaanderen wil effeciënter en effectiever te werk gaan om zo dynamischer te kunnen reageren op situaties, zoals de huidige corona-pandemie. 

De federatie als facilitator van fun, inspiratie & engagement

Volley Vlaanderen gaat aan de slag om alle mensen die in contact komen met onze sport langdurig te engageren. Vrijwilligers, trainers, scheidsrechters of zelfs schoolgaande kinderen worden getriggerd om aan het volleybal deel te nemen.

Beleidsfocussen

Naast de strategische doelstellingen engageert Volley Vlaanderen zich ook bij de overheid om 4 beleidsfocussen op te nemen.

 • Beleidsfocus Jeugdsport

  De federatie stelt alles in het werk om de jeugdwerking van de lokale clubs kwalitatief te ondersteunen. Het Jeugdsportfondsproject is het resultaat van dit langdurige engagement. Clubs worden geholpen door de clubcoaches om hun werking te versterken door intensief te begeleiden.

 • Beleidsfocus Innovatie

  In de huidige dynamisch samenleving moet er steeds geïnnoveerd worden. Om haar aanbod te kunnen verbreden is Volley Vlaanderen op zoek naar manieren om alternatieve spelvormen te ontwikkelen. Met die spelvormen wil de federatie een hechte en sterke community uitbouwen.

 • Beleidsfocus Laagdrempelig sportaanbod

  Volley Vlaanderen wil de sport zo breed mogelijk gedragen krijgen bij de samenleving. Op een heel laagdrempelige manier krijgen de clubs de gepaste ondersteuning om met het volleybal naar de lagere scholen te trekken en kinderen te laten kennis maken met de club.

 • Beleidsfocus Topsport

  Ook topsport mag in deze piramide niet ontbreken. De vaandeldragers van onze sport zijn onze nationale ploegen. De gekende Yellow Tigers en Red Dragons volgen een prestatieprogramma met het oog op de Olympische Spelen. Onze Young Yellow Tigers en Young Red Dragons daarentegen worden klaargestoomd voor de toekomst. Velen van hen zijn dan ook actief op de topsportschool.

Image alternate text here
Top