Belangrijke deadlines

Schrijf deze belangrijke data in je agenda! 

Voor 31 maart 2022:

  1. Inschrijven
  2. Aanduiden van een projectverantwoordelijke
  3. Gegevens van de instellingen/scholen
  4. Schema van de initiaties op de instellingen ingeven.

Voor 31 mei 2022:

  1. Geven initiaties
  2. Ingeven bewijsmateriaal initiaties
  3. Ingeven aantal G-sporters aanwezig per initiatie

Voor 30 juni 2022:

  1. Indienen nieuw aangesloten G-leden:
    -→ Vanaf start eerste initiatie tot uiterlijk 45 dagen na de laatste initiatie en voor 30 juni 2022

Top